Greg Dudkowski w IBL

Uczestniczyłem w seminarium pt. „Program hodowli selekcyjnej Southern Tree Breeding Association w Australii i rola systemu PlantPlan w podejmowaniu decyzji hodowlanych”. Seminarium odbyło się w 12 września 2014 roku w siedzibie IBL. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób zainteresowanych zarówno Australią jak i hodowlą selekcyjną drzew leśnych. Prelegent jest pracownikiem spółdzielni Southern Tree Breeding Association. Specializuje się w analizie danych pochodzących z doświadczeń testujących. Wykorzystuje do tego systemy numeryczne. W zasadzie na temat systemu PlantPlan komercyjnie sprzedawanego nie było zbyt dużo powiedziane. Seminarium dotyczyło leśnictwa w Australii od strony hodowlanej. W zasadzie w tamtych realiach wyraźnie rozdziela się lasy od terenów leśnych przeznaczonych pod plantacje drzew szybko rosnących.
Zapamiętałem tytuł slajdu ”Hodowla selekcyjna drzew leśnych to jest biznes”.
Prelegent wskazywał też na role wiedzy specjalistycznej tzw. „umiejętności” dobrze to ilustruje poniższy obrazek.

Dodaj komentarz